Zdjęcie budynku Poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku jest instytucją samorządową, działającą od 1974 roku. W naszej placówce oferujemy wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami. Swoje działania kierujemy także do rodziców, wychowawców i pedagogów. Dążymy do wypracowania własnej koncepcji współdziałania wszystkich środowisk (rodziców, nauczycieli, instytucji oświatowych i pozaoświatowych), pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. W swojej pracy kierujemy się wzajemnym szacunkiem, pełnym zrozumieniem oczekiwań wszystkich podopiecznych i wrażliwością na ich różnorodne potrzeby.

Do zadań poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży;
 • udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom;
 • realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.


Zapraszamy. Nasze usługi są nieodpłatne.Reżim sanitarny:


Szanowni Państwo,
Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii informujemy, że budynek, w którym mieści się Poradnia, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz. Wszystkie wizyty w Poradni odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 85 742 34 34.
czytaj więcejOferta specjalna:


Ponownie razem! Czas nauczania zdalnego w dobie pandemii odbił się piętnem na całym środowisku szkolnym: uczniach, nauczycielach, jak również rodzicach. Koniecznością stało się wypracowanie nowych nawyków zachowania i dostosowanie się do ograniczeń i wyzwań. PPP nr 2 proponuje różnorodne formy pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów powtórnej adaptacji, reintegracji, pokonywania kryzysów emocjonalnych i społecznych w rzeczywistości szkoły po pandemii. - czytaj więcej

E-porady dla osób, które:

 • przeżywają różne dylematy życiowe;
 • odczuwają swój stan jako kryzys, zmęczenie, zniechęcenie;
 • czują, że potrzebują pomocy.


Jeśli macie Państwo wątpliwości, poszukujecie kontaktu ze specjalistą, nie wiecie jak pomóc sobie, dzieciom i bliskim - zapraszamy do kontaktu poprzez e – porady. Pytania, trudności, wątpliwości prosimy kierować na adres: porady@ppp2.eu. Po otrzymaniu wiadomości zostanie ona przekierowana do specjalisty, który zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, odpowie na zgłaszane trudności czy wątpliwości. W zgłoszeniu prosimy o podanie numeru telefonu rodzica.


Wydarzenia

blog
 • E. Laskowska / 19 kwi, 2022
Oferta dla dzieci z Ukrainy

Zapraszamy do skorzystania z oferty Poradni dotyczącej WSPARCIA DLA DZIECI Z UKRAINY I ICH RODZICÓW (OPIEKUNÓW). Zapraszamy do skorzystania z różnorodnych form pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów adaptacji, integracji, pokonywania kryzysów emocjonalnych i społecznych.

pobierz

blog


 • B. Jocz / 09 kwi, 2022
12. rocznica Katastrofy Smoleńskiej

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria.

czytaj więcej

blog
 • KPRM / 04 mar, 2022
Solidarni z Ukrainą

Szanowni Państwo, w załączeniu przygotowane przez Kancelarię Prezydenta RP, ulotki informacyjne dla uchodźców (w języku: ukraińskim, angielskim, polskim i rosyjskim)

czytaj więcej

blog
 • M. Bińczak / 28 sty, 2022
Dziecko afatyczne w przedszkolu i szkole

W ramach doskonalenia zawodowego 26 stycznia 2022 r. odbyło się szkolenie wewnętrzne „Dziecko afatyczne w przedszkolu i szkole”. Szkolenie prowadziła – Paulina Bińczak (neurologopeda).

czytaj więcej

blog
 • K. Ćwiklińska / 7 gru, 2021
Seminarium Sieci Doradztwa Zawodowego

W dniu 26 listopada 2021r. w Centrum Edukacji Nauczycieli odbyło się Seminarium Powiatowe Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego powiatu białostockiego, które zostało zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku.

czytaj więcej

blog
 • E. Laskowska / 3 lis, 2021
Białostocka Szkoła Ćwiczeń

Zapraszamy do skorzystania z interesujących i inspirujących publikacji dotyczących rozwoju kompetencji kluczowych. Materiały zostały opracowane w ramach projektu "Białostocka Szkoła Ćwiczeń. Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej".

czytaj więcej

blog
 • K. Ćwiklińska / 24 cze, 2021
Podlaski Kompas Pracy

Celem projektu jest merytoryczne wzmocnienie rozwoju poradnictwa edukacyjnego - zawodowego przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami w 33 szkołach zawodowych woj. podlaskiego przez stworzenie Podlaskiej Sieć Doradztwa Zawodowego, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 4 752 ucz., tworzenie i doposażanie 33 Punktów Informacji i Kariery oraz nabywanie i aktualizacja kompetencji 100 n-li realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

czytaj więcej

blog
 • B. Jocz / 02 cze, 2021
Ponownie razem

Wychodząc naprzeciw potrzebom całego środowiska pragniemy zapewnić o swojej gotowości do współpracy. PPP nr 2 proponuje różnorodne formy pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów powtórnej adaptacji, reintegracji, pokonywania kryzysów emocjonalnych i społecznych w rzeczywistości szkoły po pandemii.

pobierz dokument

blog
 • E. Laskowska / 27 maj, 2021
Propozycje scenariuszy zajęć

Proponowane przez nas tematy zajęć są odpowiedzią na aktualne potrzeby związane ze wsparciem uczniów i nauczycieli w procesie bezpiecznego powrotu do szkół po okresie edukacji zdalnej. To propozycja spotkań wychowawczych sprzyjających wzajemnej komunikacji, poznawaniu samego siebie i doświadczaniu siebie nawzajem jako grupy.
Proponowane w ramach programu ćwiczenia i scenariusze są przykładami zajęć integracyjnych, do realizacji z grupami uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

pobierz dokument

Klauzula informacyjna – dane dzieci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:
administratorem danych osobowych małoletniego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16);
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);
dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
podanie danych osobowych małoletniego jest wymogiem ustawowym;

Klauzula informacyjna – dane rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), informuję, iż:
administratorem danych osobowych małoletniego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16);
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);
odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
dane osobowe będą przechowywane czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
podanie danych osobowych małoletniego jest wymogiem ustawowym, warunkiem ustalenia opiekunów prawnych małoletniego oraz traktowania Pana/Pani jako opiekuna prawnego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:
administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16);
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);
odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
dane osobowe będą przechowywane czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

stat4u