STRONA GŁÓWNA
 
AKTUALNOŚCI
 
OFERTA
 
REJON DZIAŁANIA
 
KONTAKT
 
PRACOWNICY
 
OPINIE I ORZECZENIA
 
DRUKI DO POBRANIA
 
STATUT
 
WARTO PRZECZYTAĆ
 
 
85 742-34-34
 
 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
w roku szkolnym 2019/2020
oferuje pomoc w następujących obszarach:


dzieci i młodzież (pdf)


rodzice (pdf)


nauczyciele (pdf)


Zasady współpracy


Przedszkola i szkoły, wyrażające chęć przeprowadzenia badań przesiewowych na terenie placówki, są proszone o przekazanie następujących danych osobowych dzieci:

- imię i nazwisko
- PESEL
- data urodzenia
- adres zamieszkania

Dane te są niezbędne do podejmowania działań statutowych Poradni, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. 2018 poz. 1601)


 


Informator o placówkach i organizacjach pomocowych, grudzień 2018