Zdjęcie budynku Poradni

Szanowni Państwo! Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!


Informujemy, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, i potrzebę ograniczenia bezpośrednich kontaktów, nasza Poradnia pozostaje do Państwa dyspozycji świadcząc usługi w trybie pracy mieszanej.

Mając na względzie bezpieczeństwo klientów i pracowników, świadczone przez nas formy pomocy realizowane będą w trybie spotkań bezpośrednich z klientem oraz w trybie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod komunikacji i kształcenia na odległość.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu i korzystania z naszej oferty.


Reżim sanitarny:


Szanowni Państwo,
Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii informujemy, że budynek, w którym mieści się Poradnia, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz. Wszystkie wizyty w Poradni odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu 85 742 34 34.
czytaj więcej


Specjalna Oferta dla dzieci i młodzieży:


Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży - zgłoszenia mailowe na adres osób prowadzących zajęcia - czytaj więcej

Indywidualne konsultacje, wsparcie - zgłoszenia mailowe na adres osób prowadzących konsultacje - czytaj więcej

Oferta działań z zakresu poradnictwa edykacyjno-zawodowego - czytaj więcej

Dyżur telefoniczny - 85 879 77 71 - codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:
13.30–15.30 – dyżur pedagoga
16.00–18.00 – dyżur psychologa

E-porady dla osób, które:

 • przeżywają różne dylematy życiowe;
 • odczuwają swój stan jako kryzys, zmęczenie, zniechęcenie;
 • czują, że potrzebują pomocy.


Jeśli macie Państwo wątpliwości, poszukujecie kontaktu ze specjalistą, nie wiecie jak pomóc sobie, dzieciom i bliskim - zapraszamy do kontaktu poprzez e – porady. Pytania, trudności, wątpliwości prosimy kierować na adres: porady@ppp2.eu. Po otrzymaniu wiadomości zostanie ona przekierowana do specjalisty, który zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, odpowie na zgłaszane trudności czy wątpliwości. W zgłoszeniu prosimy o podanie numeru telefonu rodzica.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku jest instytucją samorządową, działającą od 1974 roku. W naszej placówce oferujemy wszechstronną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży z różnorodnymi problemami. Swoje działania kierujemy także do rodziców, wychowawców i pedagogów. Dążymy do wypracowania własnej koncepcji współdziałania wszystkich środowisk (rodziców, nauczycieli, instytucji oświatowych i pozaoświatowych), pragnących skutecznie wspomagać rozwój dzieci i młodzieży. W swojej pracy kierujemy się wzajemnym szacunkiem, pełnym zrozumieniem oczekiwań wszystkich podopiecznych i wrażliwością na ich różnorodne potrzeby.

Do zadań poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży;
 • udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom;
 • realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;
 • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.


Zapraszamy. Nasze usługi są nieodpłatne.
Wydarzenia

blog
 • Admin / 07 maj, 2021
Weź udział w konkursie!

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację i Międzynarodowy Dzień Mediacji. Organizatorem konkursu skierowanego do dzieci i młodzieży jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody, m.in. tablet, aparaty instax, słuchawki bezprzewodowe oraz zaproszenia na spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zgłoszenia do 18 czerwca 2021 roku.

czytaj więcej

blog
 • Admin / 05 sty, 2021
Spektrum autyzmu

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym. Przyczyny autyzmu nie są w pełni znane – wpływ na jego ujawnienie się mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Wpływa całościowo na rozwój i funkcjonowanie danej osoby. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w załączonej broszurze.

czytaj więcej

blog
 • Admin / 31 gru, 2020
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpocznie ona swoją działalność 1 stycznia 2021 r.

czytaj więcej

blog
 • Admin / 26 lis, 2020
Wizyta Prezydenta!

26. listopada w naszej gruntownie odnowionej siedzibie gościliśmy pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku i jego Zastępcę pana Rafała Rudnickiego.

czytaj więcej

blog
 • Admin / 26 paź, 2020
Wracamy na ul. Mazowiecką!

Informujemy, że od dnia 2.11.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku, powraca do swojej siedziby przy ul. Mazowieckiej 35.

czytaj więcej

blog
 • Admin / 01 wrz, 2020
Pracujemy w reżimie sanitarnym!

Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii informujemy, że budynek, w którym mieści się Poradnia, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz. Wszystkie wizyty w Poradni odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

czytaj więcej

Klauzula informacyjna – dane dzieci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:
administratorem danych osobowych małoletniego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16);
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);
dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
podanie danych osobowych małoletniego jest wymogiem ustawowym;

Klauzula informacyjna – dane rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), informuję, iż:
administratorem danych osobowych małoletniego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16);
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);
odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
dane osobowe będą przechowywane czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
podanie danych osobowych małoletniego jest wymogiem ustawowym, warunkiem ustalenia opiekunów prawnych małoletniego oraz traktowania Pana/Pani jako opiekuna prawnego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:
administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 ul. Mazowiecka 35 15-301 Białystok;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@conet.net.pl, tel. 601 441 374 (godz. 8-16);
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);
odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
dane osobowe będą przechowywane czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy;
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Panu/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

stat4u