Oferta wsparcia środowisk uczniów, nauczycieli i rodziców w związku z konsekwencjami pandemii, długim okresem nauzki zdalnej oraz wojny toczącej się na Ukrainie. Propozycje Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku.
Długi czas nauczania zdalnego w dobie pandemii jak również trudna rzeczywistość Wojny toczącej się na Ukrainie odbijają się piętnem na całym środowisku szkolnym: uczniach, nauczycielach, jak również rodzicach. Koniecznością staje się wypracowanie nowych nawyków zachowania i dostosowanie się do ograniczeń i wyzwań. Przed całym środowiskiem stoi kolejne wyzwanie - wspólne tworzenie rzeczywistości szkolnej w bezpośrednich relacjach i często trudnych emocjach.
Wychodząc naprzeciw potrzebom całego środowiska pragniemy zapewnić o swojej gotowości do współpracy. PPP nr 2 proponuje różnorodne formy pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów adaptacji, integracji, pokonywania kryzysów emocjonalnych i społecznych.

Oferta SPECJALNA (kliknij aby rozwinąć listę)


Dwujęzyczny (ukraińsko-polski) kwestionariusz wywiadu z rodzicem PTPiP

CEL I TREŚCI: zebranie informacji o dziecku i jego rodzinie.
ODBIORCY: nauczyciele i specjaliści posiadający pod swoją opieką uchodźców
KWESTIONARIUSZ: --> do pobrania <--

Scenariusze zajęć integracyjnych

CEL I TREŚCI: - nawiązanie współpracy między uczniami,
- budowa relacji rówieśniczych,
- redukcja trudnych stanów emocjonalnych.
ODBIORCY: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
DO POBRANIA: scenariusze zajęć integracyjnych
REALIZATORZY: K. Michałowska, E. Laskowska

Zajęcia integracyjne prowadzone na terenie szkoły

CEL I TREŚCI: - nawiązanie współpracy między uczniami,
- budowa relacji rówieśniczych,
- redukcja trudnych stanów emocjonalnych.
ODBIORCY: Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (grupy mieszane polsko-ukraińskie).
REALIZATORZY: K. Ćwiklińska, K. Michałowska

"Techniki relaksacyjne dla uczniów”

CEL I TREŚCI: - redukcja napięcia emocjonalnego,
- poprawa samopoczucia,
- wzmacnianie kompetencji językowych i komunikacyjnych.
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla uczniów szkól podstawowych (grupy mieszane polsko-ukraińskie).
REALIZATORZY: K. Ćwiklińska

Warsztaty integracyjne z wykorzystaniem arteterapii

CEL I TREŚCI: - redukcja napięcia emocjonalnego,
- budowanie relacji rówieśniczych,
- budowanie otwartości komunikacyjnej,
- rozwijanie umiejętności współpracy,
- rozwijanie empatii.
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla uczniów szkól podstawowych (grupy mieszane polsko-ukraińskie).
REALIZATORZY: K. Michałowska

"Warsztaty dla Dobrych Rodziców"

CEL I TREŚCI: - zdobycie wiedzy oraz poznanie technik behewioralnych i poznawczych w pracy z młodszym dzieckiem,
- autorefleksja,
- wymiana doświadczeń na temat stosowanych ćwiczeń w praktyce.
ODBIORCY: Warsztaty są przeznaczone są dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.
REALIZATORZY: A. Kumaniecka
SZCZEGÓŁY PROGRAMU: --> do pobrania <--

„Pomoc rówieśnicza w trudnych sytuacjach” – zajęcia dla uczniów

CEL I TREŚCI: - poszerzanie wiedzy na temat problemów psychicznych nastolatków oraz możliwości pomocy rówieśniczej,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania objawów, które wymagają konsultacji z rodzicem, nauczycielem lub specjalistą,
- rozwijanie umiejętności bezpiecznej i odpowiedzialnej pomocy osobom z problemami psychicznymi,
- kształtowanie postawy akceptacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
ODBIORCY: Uczniowie szkół ponadpodstawowych
REALIZATORZY: M. Pawłowska

„Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z emocjami?” - prelekcja dla rodziców

CEL I TREŚCI: - zwiększenie wiedzy na temat natury emocji oraz ich znaczenia w naszym życiu,
- rozwijanie umiejętności wspierania dzieci w radzeniu sobie z trudnymi emocjami,
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych, które wymagają konsultacji specjalistycznej,
- kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji dla problemów z jakimi borykają się dzieci.
ODBIORCY: Rodzice uczniów szkół podstawowych
REALIZATORZY: M. Pawłowska

Scenariusze „Zajęć reintegracyjnych”

CEL I TREŚCI: - nawiązanie współpracy między uczniami,
- odbudowa relacji rówieśniczych,
- redukcja trudnych stanów emocjonalnych,
- niwelowanie powstałych trudności i barier komunikacyjnych.
ODBIORCY: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
REALIZATORZY: K. Michałowska, E. Laskowska

Spotkania pracowników poradni z pedagogami i psychologami z podopiecznych placówek

CEL I TREŚCI: - Omówienie potrzeb specjalistów realizujących zadania w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i ich możliwości radzenia sobie.
- Przybliżenie potrzeb klientów PPP2 w okresie utrzymującej się pandemii.
- Poznanie potrzeb szkół i placówek dotyczących kondycji psychicznej uczniów i ich rodziców.
- Omówienie planowanych przez PPP2 działań wspierających uczniów, rodziców, nauczycieli.
- Wzmożenie współpracy w zakresie podniesienia jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego przede wszystkim w obszarze zdrowia psychicznego dzieci/uczniów.
- Wymiana doświadczeń na temat opracowania i realizacji działań wspierających skierowanych do uczniów, rodziców, nauczycieli.
ODBIORCY: Pracownicy poradni, psycholodzy, pedagodzy z szkół
REALIZATORZY: pracownicy poradni

Warsztaty umiejętności wychowawczych

CEL I TREŚCI: Warsztaty dla dobrych rodziców – warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD.
ODBIORCY: Rodzice uczniów szkół podstawowych
REALIZATORZY: A. Kumaniecka

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka

CEL I TREŚCI: - wspieranie rozwoju motoryki i mowy dziecka,
- usprawnianie motoryki małej, artykulatorów,
- rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych
ODBIORCY: Dzieci w wieku przedszkolnym
REALIZATORZY: K. Ćwiklińska, J. Żukowska

"Techniki relaksacyjne dla uczniów”

CEL I TREŚCI: - redukcja napięcia emocjonalnego,
- poprawę samopoczucia,
- wzmacnianie kompetencji językowych i komunikacyjnych
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla uczniów szkól podstawowych
REALIZATORZY: K. Michałowska

Krzyżówki, łamigłówki, rebusy, ćwiczenia i zadania

CEL I TREŚCI: ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, funkcji wzrokowych i słuchowych, logicznego myślenia
ODBIORCY: uczniowie klas III - IV
REALIZATORZY: A. Magnuszewska

Jeśli nie komputer, to co? – gra w planszówki jako sposób na nudę... - zajęcia grupowe

CEL I TREŚCI: wzbudzanie zainteresowania grami planszowymi jako alternatywą sposobu spędzania czasu wolnego bez komputera
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla dzieci z klas IV-VI
REALIZATORZY: R. Siemieniuk

Bezpieczeństwo w sieci

CEL I TREŚCI: przeciwdziałanie cyberzagrożeniom
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla uczniów klas I – III (on-line, platforma Teams)
REALIZATORZY: K. Michałowska

Budowanie wizerunku w sieci

CEL I TREŚCI: przeciwdziałanie cyberzagrożeniom
ODBIORCY: Zajęcia grupowe dla uczniów klas IV - VIII (on-line, platforma Teams)
REALIZATORZY: K. Michałowska

Konsultacje logopedyczne dla rodziców

CEL I TREŚCI: wsparcie rodziców w prowadzeniu terapii logopedycznej
ODBIORCY: Indywidualne konsultacje dla rodziców
REALIZATORZY: A. Chrzanowska

Porady zawodowe dla ósmoklasistów

CEL I TREŚCI: zwiększenie trafności decyzji o wyborze szkoły i zawodu
ODBIORCY: Zajęcia indywidualne dla uczniów klas VIII
REALIZATORZY: A. Malewicz

Konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego

CEL I TREŚCI: Diagnoza zdolności i predyspozycji do zawodu dla ośmioklasistów w celu zwiększenia trafności decyzji o wyborze szkoły
ODBIORCY: małe grupy na terenie poradni lub w szkołach
REALIZATORZY: K. Ćwiklińska

Diagnoza zdolności i predyspozycji do zawodu dla maturzystów

CEL I TREŚCI: zwiększenia trafności decyzji o wyborze szkoły
ODBIORCY: uczniowie szkół ponadpodstawowych, maturzystów w małych grupach na terenie poradni
REALIZATORZY: G. Urban


Realizowanie zajęć grupowych i proponowanych form pomocy uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej.