Zachęcamy do pobierania załączonych poniżej druków. Pomogą one Państwu zorientować się w dokumentacji wymaganej przez naszą Poradnię oraz pozwolą wypełnić niezbędne dokumenty w zaciszu własnego domu - bez konieczności udania się po nie do naszej placówki (ważne w okresie pandemii i nie tylko).

Druki do pobrania


 1. Zgłoszenie do Poradni

 2. Dokumentacja wymagana do przeprowadzania badań psychologiczno-pedagogicznych

 3. Zaświadczenie lekarskie - indywidualne nauczanie

 4. Zaświadczenie lekarskie - medycyna pracy

 5. Zaświadczenie lekarskie - kształcenie specjalne

 6. Zaświadczenie lekarskie - wczesne wspomaganie rozwoju

 7. Prośba o przekazanie Karty Dziecka

 8. Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka

 9. Opinia ze szkoły - zindywidualizowana ścieżka

 10. Zgłoszenie dziecka na terapię

 11. Opinia logopedyczna

 12. Oświadczenie rodzica - opiekuna prawnego COVID-19

 13. Oświadczenie pełnoletniego ucznia - COVID-19

 14. Oświadczenie rodzica - nauczyciela COVID-19

 15. Przygotowanie dziecka do wizyty w trakcie pandemii COVID-19

 16. Opinia nauczyciela o dziecku z trudnościami emocjonalnymi

 17. Opinia nauczyciela o dziecku, uczniu indywidualne nauczanie

 18. Opinia nauczyciela o dziecku, uczniu kształcenie specjalne

 19. Opinia nauczyciela o uczniu w związku z wyborem dalszego kształcenia

 20. Opinia nauczyciela o uczniu z trudnościami w pisaniu i czytaniu

 21. Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę