Początek poradnictwa w Białymstoku


Początek funkcjonowania poradnictwa w Białymstoku w zbliżonym do obecnego kształcie wiąże się z powstaniem Poradni Społeczno-Wychowawczej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. PSW mieściła się przy ul. Warszawskiej w dzisiejszym budynku Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku.


W 1964 roku Poradnię Społeczno-Wychowawczą przemianowano na Okręgowa Poradnię Wychowawczo-Zawodową. Poradnia obejmowała swoim zasięgiem również: Ełk, Gołdap, Olecko i Suwałki. Kierownikiem OPWZ był Wenancjusz Panek, który po obronie pracy doktorskiej odszedł na Uniwersytet Warszawski w Białymstoku. Kolejnym kierownikiem została Maria Rejniak.


Od 1973 roku równolegle do OPWZ funkcjonowała Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Białymstoku przy ul. Akademickiej. Dyrektorem poradni była Alina Woszczenko.


W późniejszym okresie Okręgowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową. Mieściła się przy ul. Akademickiej 2 (aktualnie Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku). Dyrektorem WPWZ był Józef Osada.


W 1975 roku w związku z reformą terenowych organów administracji państwowej nastąpił podział Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej na Miejska Poradnię Wychowawczo-Zawodową mieszczącą się przy ul. Akademickiej 2 (później przy ul. Kilińskiego) oraz Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Wasilkowie z siedzibą w Białymstoku, która przejęła obowiązki Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej. PWZ w Wasilkowie mieściła sie przy ul. Waszyngtona.


Pierwszym Dyrektorem Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej był Antoni Balejko (do 1998 roku), późniejszy pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 jest publiczną placówką oświatową. Od początku swego istnienia zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających swą siedzibę w rejonie działania poradni.


Początki funkcjonowania naszej poradni sięgają lat 70. minionego stulecia, a dokładnie 1.09.1974 r. Poradnia rozpoczęła wtedy swoją działalność jako Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa z lokalizacją przy ul. Akademickiej 2, w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (obecnie znajduje się tam Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku).
Kierownikiem poradni został dr Antoni Balejko, logopeda, późniejszy pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku, autor wielu publikacji logopedycznych.


Antoni Balejko, doktor nauk humanistycznych, długoletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogixznej, posiada trzeci stopień specjalizaji zawodowej z logopedii i pedagogiki specjalnej, ma też za sobą półroczny staż naukowy w USA, gdzie przebywał w 1985 r. na zaporoszenie Fundacji Kościuszkowskiej.

Ciekawe badania na temat dojrzałości do nauki szkolnej, które przeprowadził, przygotowując dysertację naukową na Uniwersytecie Gdańskim, wzbudziły duże zainteresowanie, a szerokie uznanie, z jakim spotkała się jego praca doktorska, sprawiło, że zajął się popularyzowaniem wśród rodziców i nauczycieli trudnych problemów uczenia się.
W latach 80. zmieniła się lokalizacja poradni. Nową siedzibą została kamienica przy ul. Kilińskiego 13. Poradnia dysponowała tam kilkoma pomieszczeniami. Zatrudnionych było kilkunastu specjalistów pracujących w ramach działu przedszkolnego, szkolnego i zawodowego. Poradnia zajmowała się diagnozą i orzecznictwem, prowadzono preorientację zawodową, pedagogizację rodziców, terapię logopedyczną i w niewielkim zakresie terapię pedagogiczną.

W roku 1990 poradnia została ponownie przeniesiona, tym razem do kamienicy przy ul. Mazowieckiej 35, w której mieści się do dziś. Pracujemy obecnie w pięknym dziewiętnastowiecznym budynku, którego historię można poznać klikając w poniższy link:

Prezentacja (do pobrania)

W 1993 r. Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa otrzymała obecną nazwę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2. Dyrektorem PP-P2 pozostaje dr Antoni Balejko - do roku 1998, w którym fotel dyrektorski objęła mgr Anna Marzęda-Nieścieruk, psycholog, dotychczasowa wicedyrektor.Dyr. Anna Marzęda-Nieścieruk (w środku) z pracownikami


W latach 2002-2018 funkcję dyrektora pełniła mgr Anna Kawczyńska, psycholog.
Od 2018 r. dyrektorem PP-P2 jest mgr Barbara Jocz, pedagog.Przekazanie obowiązków dyrektora podczas uroczystego spotkania z pracownikami. Dyr. Anna Kawczyńska (z prawej) z kwiatami dla swojej następczyni Barbary Jocz (z lewej).Dyrektor Barbara Jocz i Wicedyrektor Katarzyna Kaczyńska z pracownikami Poradni.Historia Poradni - uzupełnienie


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna mieści się w kamienicy z 1863 r. Budynek wymagał przeprowadzenia prac modernizacyjnych ze względu na bezpieczeństwo użytkowania.


Przez okres: od 19 listopada 2018 r. do października 2020 r. poradnia mieściła się w tymczasowych pomieszczeniach przy ul. M. C. Skłodowskiej, z uwagi na trwający remont budynku poradni przy ul. Mazowieckiej.


Na początku listopada 2020 nasza poradnia powróciła do swojego dawnego budynku przy ulicy Mazowieckiej 35. Gruntowny remont trwał od maja 2019 roku. Dzięki pracom remontowo-budowlanym zabytkowy budynek z 1863 roku nie tylko odzyskał dawny wygląd, ale stał się również funkcjonalny i dostosowany do współczesnych wymagań. Korytarze i łazienki zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstały też m. in. miejsca parkingowe, winda zewnętrzna, co ułatwia osobom z dysfunkcją narządu ruchu swobodny dostęp do budynku i poruszanie się na terenie obiektu.Budynek Poradni przed remontemBudynek Poradni obecnieWizyta Prezydenta Miasta Białegostoku w Poradni


26 listopada 2020r. w naszej gruntownie odnowionej siedzibie gościliśmy pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku i jego Zastępcę pana Rafała Rudnickiego.Pan Prezydent osobiście obejrzał efekty metamorfozy budynku przy ul. Mazowieckiej 35. Przeprowadzenie renowacji pozwoliło odkryć i wyeksponować oryginalność i piękno tego obiektu, będącego przykładem białostockiej szkoły muratorskiej.


"To historyczne dziedzictwo naszego miasta. Bardzo się cieszę patrząc dziś na tak wspaniały zabytek, że udało nam się przywrócić mu dawny blask" - powiedział Prezydent Białegostoku podczas wizyty w odnowionym budynku poradni.
Prezydent miasta złożył również wieniec pod tablicą mieszcząca się na murach poradni, poświęconą Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu, Honorowemu Obywatelowi Białegostoku, który urodził się i wychował w pobliżu, w domu przy ul. Mazowieckiej 7, zaś w latach 1926-1933 uczęszczał do powszechnej szkoły podstawowej mieszczącej się w budynku obecnej poradni. Tego dnia przypadała 101 rocznica Jego urodzin.
Dnia 10 marca 2021 r. w godzinach wieczornych, w warunkach obostrzeń sanitarnych z powodu pandemii, odbyło się poświęcenie pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Mazowieckiej 35 w Białymstoku po kapitalnym remoncie budynku. W spotkaniu wzięło udział tylko kilka osób, a mianowicie Dyrekcja, przedstawiciele pracowników Poradni i dwóch kapłanów, ks. Józef Koszewnik, proboszcz Kościoła Katolickiego z parafii św. Anny i ks. mitrat Jan Fiedorczuk, proboszcz parafii prawosławnej p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy. Skromna uroczystość rozpoczęła się modlitwą i poświęceniem pamiątek religijnych przygotowanych przez pracowników Poradni w gabinecie dyrektora. Następnie kapłani poświęcili nowo wyremontowane pomieszczenia i gabinety. Po ceremonii poświecenia odbyło się, w warunkach dystansu społecznego, krótkie spotkanie przy herbacie, któremu towarzyszyła atmosfera życzliwości i zrozumienia.Na przestrzeni prawie pięciu dekad istnienia poradni stale przybywało pracy, problemów naszych podopiecznych, zmieniała się nasza organizacja wewnętrzna i formy działania, które stale dostosowujemy do aktualnych zgłaszanych potrzeb. Poznawaliśmy i wdrażaliśmy (a także tworzyliśmy) nowe narzędzia diagnostyczne, poszerzaliśmy rodzaje oddziaływań terapeutycznych, stymulujących i profilaktycznych. Wzrastała liczba zatrudnionych specjalistów, powiększał się też zakres specjalności dzięki zaangażowaniu pracowników w podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie warsztatu pracy (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia). W naszym gronie mamy obecnie:

  • psychologów (w tym psychologów klinicznych, specjalistę w dziedzinie integracji sensorycznej, doradców zawodowych),
  • pedagogów (w tym oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów, specjalistów terapii pedagogicznej, doradców zawodowych),
  • logopedów (w tym neurologopedów, surdologopedę),
  • lekarzy-konsultantów.


W przyszłość patrzymy z nadzieją i wiarą, że działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będzie owocnie kontynuowana.


Wspólne świętowania Dnia Komisji Edukacji Narodowej 14 października 2020


Wyjazd integracyjny wrzesień 2021