Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 jest publiczną placówką oświatową. Od początku swego istnienia zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających swą siedzibę w rejonie działania poradni, nieodpłatną.


Początki funkcjonowania naszej poradni sięgają lat 70. minionego stulecia, a dokładnie 1.09.1974 r. Poradnia rozpoczęła wtedy swoją działalność jako Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa z lokalizacją przy ul. Akademickiej 2, w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (obecnie znajduje się tam Wydział Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku).
Kierownikiem poradni został dr Antoni Balejko, logopeda, późniejszy pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku, autor wielu publikacji logopedycznych.


Antoni Balejko, doktor nauk humanistycznych, długoletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogixznej, posiada trzeci stopień specjalizaji zawodowej z logopedii i pedagogiki specjalnej, ma też za sobą półroczny staż naukowy w USA, gdzie przebywał w 1985 r. na zaporoszenie Fundacji Kościuszkowskiej.

Ciekawe badania na temat dojrzałości do nauki szkolnej, które przeprowadził, przygotowując dysertację naukową na Uniwersytecie Gdańskim, wzbudziły duże zainteresowanie, a szerokie uznanie, z jakim spotkała się jego praca doktorska, sprawiło, że zajął się popularyzowaniem wśród rodziców i nauczycieli trudnych problemów uczenia się.
W latach 80. zmieniła się lokalizacja poradni. Nową siedzibą została kamienica przy ul. Kilińskiego 13. Poradnia dysponowała tam kilkoma pomieszczeniami na drugim piętrze. Zatrudnionych było kilkunastu specjalistów pracujących w ramach działu przedszkolnego, szkolnego i zawodowego. Poradnia zajmowała się diagnozą i orzecznictwem, prowadzono preorientację zawodową, pedagogizację rodziców, terapię logopedyczną i w niewielkim zakresie terapię pedagogiczną.

W roku 1990 poradnia została ponownie przeniesiona, tym razem do kamienicy przy ul. Mazowieckiej 35, w której mieści się do dziś. Pracujemy obecnie w pięknym dziewiętnastowiecznym budynku, którego historię można poznać klikając w poniższy link:

Prezentacja (do pobrania)

W 1993 r. Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa otrzymała obecną nazwę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2. Dyrektorem PP-P2 pozostaje dr Antoni Balejko - do roku 1998, w którym fotel dyrektorski objęła mgr Anna Marzęda-Nieścieruk, psycholog, dotychczasowa wicedyrektor.Dyr. Anna Marzęda-Nieścieruk (w środku) z pracownikami


W latach 2002-2018 funkcję dyrektora pełniła mgr Anna Kawczyńska, psycholog.
Od 2018 r. dyrektorem PP-P2 jest mgr Barbara Jocz, pedagog.Przekazanie obowiązków dyrektora podczas uroczystego spotkania z pracownikami. Dyr. Anna Kawczyńska (z prawej) z kwiatami dla swojej następczyni Barbary Jocz (z lewej).Dyrektor Barbara Jocz i Wicedyrektor Katarzyna Kaczyńska z pracownikami Poradni.


Na przestrzeni prawie pięciu dekad istnienia poradni stale przybywało pracy, problemów naszych podopiecznych, zmieniała się nasza organizacja wewnętrzna i formy działania, które stale dostosowujemy do aktualnych zgłaszanych potrzeb. Poznawaliśmy i wdrażaliśmy (a także tworzyliśmy) nowe narzędzia diagnostyczne, poszerzaliśmy rodzaje oddziaływań terapeutycznych, stymulujących i profilaktycznych. Wzrastała liczba zatrudnionych specjalistów, powiększał się też zakres specjalności dzięki zaangażowaniu pracowników w podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie warsztatu pracy (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia). W naszym gronie mamy obecnie:

  • psychologów (w tym psychologów klinicznych, specjalistę w dziedzinie integracji sensorycznej, doradców zawodowych),
  • pedagogów (w tym oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów, specjalistów terapii pedagogicznej, doradców zawodowych),
  • logopedów (w tym neurologopedów, surdologopedę),
  • lekarzy-konsultantów.


W przyszłość patrzymy z nadzieją i wiarą, że działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będzie owocnie kontynuowana.