Oferta Poradni skierowana do rodziców (kliknij aby rozwinąć listę)


DYŻURY KONSULTACYJNE NA TERENIE PORADNI (dyżury telefoniczne)

FORMA: spotkania indywidualne
ADRESACI: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
LICZBA SPOTKAŃ: w zależności od potrzeb
CEL I TREŚCI: Wspomaganie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.
TERMIN REALIZACJI: od listopada 2020 r.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: wszyscy pracownicy Poradni

WYBRANE ĆWICZENIA WPROWADZAJACE I UTRWALAJACE PODSTAWOWE ZASADY PISOWNI

FORMA: spotkania w małych grupach na terenie Poradni
ADRESACI: rodzice dzieci z trudnościami w uczeniu się ortografii
CEL I TREŚCI: Zaproponowane zostaną sprawdzone ćwiczenia do wprowadzenia i utrwalania zasad pisowni (również w formie zabawy).
TERMIN REALIZACJI: II semestr roku szkolnego 2020/2021
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Krystyna Lisowska

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW – warsztat umiejętności wychowawczych (I część)

FORMA: warsztaty
ADRESACI: rodzice
LICZBA SPOTKAŃ: 10
CEL I TREŚCI: Praca nad komunikacją z dzieckiem, doskonalenie umiejętności wychowawczych. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz budowanie prawidłowej relacji z dzieckiem.
TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniem
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Anna Śliwka

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW – RODZENSTWO BEZ RYWALIZACJI - warsztat umiejętności wychowawczych (II część)

FORMA: warsztaty
ADRESACI: rodzice (absolwenci części I)
LICZBA SPOTKAŃ: 10
CEL I TREŚCI: Doskonalenie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych z uwzględnieniem relacji między rodzeństwem.
TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniem
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Anna Śliwka

SZKOŁA DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW – warsztat umiejętności wychowawczych (III część)

FORMA: warsztaty
ADRESACI: rodzice (absolwenci części I)
LICZBA SPOTKAŃ: 10
CEL I TREŚCI: Doskonalenie umiejętności wychowawczych, poszerzenie wiedzy dotyczącej emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci i dorosłych.
TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniem
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Małgorzata Charkiewicz - Kalinowska

GŁÓWNE WYZNACZNIKI WYBORU KIERUNKU EDUKACJI I ZAWODU MŁODZIEŻY PO KLASIE ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

FORMA: prlekcja
ADRESACI: rodzice młodzieży klas VII-VIII szkoły podstawowej
LICZBA SPOTKAŃ: 1 godzina
CEL I TREŚCI: Celem spotkania jest ukazanie rodzicom ich roli w podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru kierunku edukacji i zawodu przez młodzież klas VII-VIII. Zapoznanie rodziców z głównymi wyznacznikami trafnego wyboru kierunku edukacji i zawodu.

Treści:
Rola i udział rodziców w podjęciu właściwej decyzji przez młodzież, postawy rodziców.
Zadania rodziców w przygotowaniu dziecka do podjęcia decyzji o kierunku edukacji i zawodzie.
Główne wyznaczniki wyboru kierunku edukacji i zawodu po klasie VIII.
Oferta edukacyjna po klasie VIII, główne zasady naboru.
TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniem
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Grzegorz Urban
Oferta Poradni skierowana do rodzin (kliknij aby rozwinąć listę)


TERAPIA WSPIERAJĄCA

FORMA: sesje terapeutyczne
ADRESACI: rodziny
CEL I TREŚCI: Sesje terapeutyczne o charakterze psychoedukacyjnym dla rodziców, którzy mają dzieci z trudnościami emocjonalnymi.
TERMIN REALIZACJI: do lutego 2021 r.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Barbara Choroszewska


Realizowanie zajęć grupowych i proponowanych form pomocy uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej.