Oferta Poradni skierowana do rodziców (kliknij aby rozwinąć listę)


WYBRANE ĆWICZENIA WPROWADZAJACE I UTRWALAJACE PODSTAWOWE ZASADY PISOWNI

FORMA: spotkania w małych grupach na terenie Poradni
ADRESACI: rodzice dzieci z trudnościami w uczeniu się ortografii
CEL I TREŚCI: Zaproponowane zostaną sprawdzone ćwiczenia do wprowadzenia i utrwalania zasad pisowni (również w formie zabawy).
TERMIN REALIZACJI: II semestr roku szkolnego 2021/2022, dycyduje kolejność zgłoszeń.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Krystyna Lisowska

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW – warsztat umiejętności wychowawczych (I część)

FORMA: warsztaty
ADRESACI: rodzice
LICZBA SPOTKAŃ: 10
CEL I TREŚCI: Praca nad komunikacją z dzieckiem, doskonalenie umiejętności wychowawczych. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz budowanie prawidłowej relacji z dzieckiem.
TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniem
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Agata Kumaniecka

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW – RODZENSTWO BEZ RYWALIZACJI - warsztat umiejętności wychowawczych (II część)

FORMA: warsztaty
ADRESACI: rodzice (absolwenci części I)
LICZBA SPOTKAŃ: 10
CEL I TREŚCI: Doskonalenie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych z uwzględnieniem relacji między rodzeństwem.
TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniem
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Agata Kumaniecka

SZKOŁA DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW – warsztat umiejętności wychowawczych (III część)

FORMA: warsztaty
ADRESACI: rodzice (absolwenci części I)
LICZBA SPOTKAŃ: 10
CEL I TREŚCI: Doskonalenie umiejętności wychowawczych, poszerzenie wiedzy dotyczącej emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci i dorosłych.
TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniem
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Małgorzata Charkiewicz-Kalinowska

GŁÓWNE WYZNACZNIKI WYBORU KIERUNKU EDUKACJI I ZAWODU MŁODZIEŻY PO KLASIE ÓSMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

FORMA: prelekcja
ADRESACI: rodzice młodzieży klas VII-VIII szkoły podstawowej
LICZBA SPOTKAŃ: 1 godzina
CEL I TREŚCI: Celem spotkania jest ukazanie rodzicom ich roli w podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru kierunku edukacji i zawodu przez młodzież klas VII-VIII. Zapoznanie rodziców z głównymi wyznacznikami trafnego wyboru kierunku edukacji i zawodu.

Treści:
Rola i udział rodziców w podjęciu właściwej decyzji przez młodzież, postawy rodziców.
Zadania rodziców w przygotowaniu dziecka do podjęcia decyzji o kierunku edukacji i zawodzie.
Główne wyznaczniki wyboru kierunku edukacji i zawodu po klasie VIII.
Oferta edukacyjna po klasie VIII, główne zasady naboru.
TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniem
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Grzegorz Urban

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, KONSULTACJE

FORMA: rozmowy indywidualne
ADRESACI: dzieci, młodzież oraz ich rodzice
CEL I TREŚCI: zapewnienie pomocy w sytuacjach trudnych związanych z utrzymującą się pandemią, izolacją, obniżeniem nastroju u dzieci i młodzieży oraz oraz ich rodziców.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Agata Kumaniecka

WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI Z ADHD

FORMA: warsztaty
ADRESACI: rodzice dzieci od 7 do 13 roku życia
LICZBA SPOTKAŃ: 10
CEL I TREŚCI: doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców, którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi.
TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniem
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Agata Kumaniecka

PRELEKCJA: "PROBLEMY I TRUDNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY PO OKRESIE PANDEMII I POWROCIE DO SZKOŁY"

FORMA: prelekcja
ADRESACI: rodzice
LICZBA GODZIN: 1-2 godziny lekcyjne
CEL I TREŚCI: Zwrócenie uwagi na problemy i trudności dzieci i młodzieży z przystosowaniem się do sytuacji powrotu do szkoły po okresie pandemii i nauczania zdalnego oraz sposoby wsparcia, którego mogą udzielać rodzice. Na co zwrócić uwagę w motywowaniu dziecka do działania.
TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniami placówki
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Magdalena Grześ


Realizowanie zajęć grupowych i proponowanych form pomocy uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej.