Oferta Poradni skierowana do rodziców (kliknij aby rozwinąć listę)


KONSULTACJE I PORADY: PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE I LOGOPEDYCZNE

FORMA: spotkania indywidualne, a w momencie pogorszenia sytuacji epidemiologicznej online
ADRESACI (GRUPA WIEKOWA): rodzice
CEL I TREŚCI: omówienie sytuacji psychofizycznej dzieci, próby dostosowania metod wsparcia dla rodziców i ich pociech, w celu rozwiązywania problemów rozwojowych, wychowawczych i edukacyjnych
TERMIN REALIZACJI: cały rok
OSOBY PROWADZĄCE: wszyscy pracownicy Poradni

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW

CEL I TREŚCI: wsparcie rodziców w prowadzeniu terapii logopedycznej, diagnozy i konsultacje logopedyczne w ramach Dnia Logopedy 6 marca 2024 r. (M. Machelska, B. Nawrocka we współpracy z P. Bakumenko–Chętnicką)
ODBIORCY: indywidualne konsultacje dla rodziców
REALIZATORZY: J. Żukowska, I. Gałecka, P. Bakumenko-Chętnicka

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW DZIECI NAJMŁODSZYCH

REALIZATORZY: B. Budrowska, M. Wilman

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW

FORMA: konsultacje i porady z psychologiem dla rodziców celem pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów.
REALIZATORZY: M. Oniśko (po uprzednim umówieniu tel. lub mailowym (monisko@ppp2.eu) – wtorki godz. 17.00-20.00)

KONSULTACJE i WSPARCIE RODZIN DZIECI Z MUTYZMEM

REALIZATORZY: K. Puchalska-Gawron

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW (w tym dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami)

FORMA: zajęcia warsztatowe
ADRESACI: rodzice
LICZBA SPOTKAŃ: 10
CEL I TREŚCI: Praca nad komunikacją z dzieckiem, doskonalenie umiejętności wychowawczych. Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz budowanie prawidłowej relacji z dzieckiem.
TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniem
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: B. Jocz, K. Kordy, K Puchalska-Gawron

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

FORMA: konsultacje uczestniczące, warsztaty, obserwacja spotkania wspierające
ADRESACI: rodzice małych dzieci od 0 do 3 roku życia
CEL I TREŚCI:

  • zapewnienie pomocy i wsparcia w sytuacji opieki nad małym dzieckiem w szczególności z nietypowym rozwojem psychoruchowym,
  • wspieranie umiejętności opieki nad małym dzieckiem w zakresie sposobów stymulacji jego rozwoju,
  • niwelowanie stresu i przeciążeń związanych z nową sytuacją życiową,
  • wymiana doświadczeń związanych z rozwojem dziecka w wieku od 0-3 roku życia,
  • wymiana informacji dotyczących możliwości pomocy specjalistycznej dziecku i rodzinie.

TERMIN REALIZACJI: listopad 2023 r.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: K. Puchalska-Gawron, J. Bruszewska

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

FORMA: prelekcja dla rodziców, konsultacje
ADRESACI: rodzice dzieci 5-6 letnich, nauczyciele przedszkola
LICZBA GODZIN: 2
CEL I TREŚCI: Zapoznanie rodziców z pojęcie dojrzałości szkolnej w aspekcie różnych sfer rozwojowych. Rozpoznawanie ewentualnych trudności dziecka. Jak rodzice mogą wspierać indywidualny rozwój dziecka?
TERMIN REALIZACJI: II semestr roku szkolnego 2023/2024
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: M. Hryszko

ADAPTACJA 3-LATKA DO PRZEDSZKOLA

FORMA: prelekcja
ADRESACI: rodzice 3-latków mających przed sobą adaptację do przedszkola
LICZBA GODZIN: 1-2 godziny lekcyjne
CEL I TREŚCI: Zwrócenie uwagi na problemy i trudności dzieci, które mają przed sobą adaptację do nowego środowiska, jakim jest przedszkole. W jaki sposób wspomóc dziecko i przygotować je do rozpoczęcia etapu przedszkolnego.
TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniem
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: M. Grześ, B. Budrowska, A. Śliwka

ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

FORMA: prelekcja
ADRESACI: rodzice i nauczyciele dzieci uczęszczających do przedszkola
LICZBA GODZIN: 1-2 godziny lekcyjne
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: M. Hryszko

JAK WSPIERAĆ DZIECKO W RADZENIU SOBIE Z EMOCJAMI?

FORMA: prelekcja
ADRESACI: rodzice dzieci przedszkolnych oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym
LICZBA GODZIN: 1h
CEL I TREŚCI: psychoedukacja rodziców w zakresie wspierania dziecka w rozwoju emocjonalnym
TERMIN REALIZACJI: rok szkolny 2023/2024
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: M. Pawłowska

BUDOWANIE RELACJI Z NASTOLATKIEM

FORMA: prelekcja
ADRESACI: rodzice nastolatków (dzieci od 13 r.ż.)
LICZBA GODZIN: 1-2 godziny lekcyjne
CEL I TREŚCI: Zwrócenie uwagi na problemy i trudności młodzieży. Przedstawienie istotnych elementów rozwoju emocjonalnego i społecznego dzieci w okresie dorastania. Na co zwrócić uwagę w budowaniu pozytywnej relacji z nastolatkiem.
TERMIN REALIZACJI: zgodnie z zapotrzebowaniem
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: M. Grześ

JAK WSPIERAĆ DZIECKO W RADZENIU SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI? – prelekcja dla rodziców

CEL I TREŚCI:

  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych, które wymagają konsultacji specjalistycznej,
  • kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji dla problemów z jakimi borykają się dzieci,
  • zwiększenie wiedzy na temat natury emocji oraz ich znaczenia w naszym życiu.

ADRESACI: rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: M. Grześ