Podstawa prawna

Rejon działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku został ustalony na podstawie Uchwały Nr XXXV/514/21 Rady Miasta Białystok z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok.

Treść uchwały

Poradnia przygotowała również dla Państwa szczegółowy wykaz placówek z podziałem na poszczególne etapy edukacyjne, które podlegają pod naszą placówkę:

Przedszkola | Szkoły podstawowe | Szkoły ponadpodstawowe