Codziennie od poniedziałku do piątku:
85 879 77 71 - Dyżur telefoniczny pracowników Poradni


800 080 222
Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli –
800 080 222
http://www.liniadzieciom.pl


800 080 222
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 120 002
http://niebieskalinia.info


800 120 002
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111
https://116111.pl


116 111
Kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym - 116 123
http://www.psychologia.edu.pl


116 123