ramka pomocowa
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12
https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/


800 121 212
Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli –
800 080 222
http://www.liniadzieciom.pl


800 080 222
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 120 002
http://niebieskalinia.info


800 120 002
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111
https://116111.pl


116 111
Kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym - 116 123
http://www.psychologia.edu.pl


116 123
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci - 800 100 100
https://800100100.pl/


800 100 100