Kompetencje kluczowe w systemie edukacji

Szanowni Państwo, Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku, II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie, rozpoczynają działania związane z utworzeniem Białostockiej Szkoły Ćwiczeń, której celem jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Kompetencje kluczowe w systemie edukacji”, która odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 r. w formie online.

Konferencja składa się z dwóch części - sesji plenarnej w godz. 10.00 – 12.00 dedykowanej dla kadry zarządzającej placówkami oświatowymi oraz zainteresowanych nauczycieli, Pani Iwona Zaborowska z Narodowego Forum Doradztwa Kariery przybliży strukturę i funkcje „Szkoły Ćwiczeń”. Swój udział w sesji zapowiedzieli też znakomici prelegenci: Pan prof. dr hab. Czesław Noworol, Uniwersytet Jagielloński oraz Pani dr Barbara Dudel, Uniwersytet w Białymstoku.

Druga część panelowa odbędzie się w godz. 12.30 – 15.15 w formie webinariów tematycznych (do wyboru) i skierowana jest do kadry pedagogicznej – nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Tematyka konferencji wpisie się w kierunki polityki oświatowej określonej przez MEN na rok szkolny 2020/2021.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Bardzo prosimy o przekazanie informacji zainteresowanym nauczycielom.

Porgram konferencji - plik .pdf

Zgłoszenia elektroniczne

Wizyta Prezydenta Miasta Białegostoku w Poradni

26. listopada w naszej gruntownie odnowionej siedzibie gościliśmy pana Tadeusza Truskolaskiego Prezydenta Miasta Białegostoku i jego Zastępcę pana Rafała Rudnickiego.
W tym dniu minęła 101. rocznica urodzin Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowego Obywatela Białegostoku, który urodził się i wychował w pobliżu, w domu przy ul. Mazowieckiej 7, zaś w latach 1926-1933 uczęszczał do powszechnej szkoły podstawowej mieszczącej się w budynku obecnej poradni. Prezydent naszego miasta złożył wieniec pod tablicą poświęconą Ryszardowi Kaczorowskiemu. Kwiaty złożyła również Barbara Jocz dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku.
Kolejnym punktem wydarzenia była wizyta włodarza naszego miasta w siedzibie poradni. Pan Prezydent mógł osobiście obejrzeć efekty metamorfozy budynku przy ul. Mazowieckiej 35. Przeprowadzenie renowacji pozwoliło odkryć i wyeksponować oryginalność i piękno tego obiektu, będącego przykładem białostockiej szkoły muratorskiej. To historyczne dziedzictwo naszego miasta - powiedział Prezydent Białegostoku - Bardzo się cieszę patrząc dziś na tak wspaniały zabytek, że udało nam się przywrócić mu dawny blask.
Następnie w sali konferencyjnej goście obejrzeli prezentację "Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - wczoraj i dziś". Ilustrowana historycznymi i aktualnymi zdjęciami, przybliżyła ona dzieje budynku i naszej placówki. Rozmawiano o zasadności i efektach tej ważnej inwestycji, jaką jest przebudowa siedziby poradni, która przynosi korzyści mieszkańcom miasta i wizerunkowi Białegostoku, dodając mu uroku i charakteru.
Cieszymy się, że mogliśmy gościć Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego i pokazać włodarzowi miasta nowe oblicze poradni, które wpłynie na jakość świadczonych przez nas usług oraz komfort przyjmowania osób potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Galeria zdjęć:

Nowy, piękny budynek Poradni

Na początku listopada 2020 nasza poradnia powróciła do swojego dawnego budynku przy ulicy Mazowieckiej 35. Gruntowny remont trwał od maja 2019 roku. W tym czasie wymieniono więźbę dachową, przywrócono pierwotną fasadę z żółto-czerwonej cegły (przykład tzw. białostockiej szkoły murarskiej), naprawiono i odtworzono detale architektoniczne, wykonano renowację okna skrzynkowego (odkrytego w trakcie przebudowy) oraz ocieplono budynek od wewnątrz. Aby poprawić funkcjonalność obiektu, gruntownej przebudowie uległo całe wnętrze. Wykonano również nowe instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną oraz teleinformatyczną. W trosce o osoby niepełnosprawne zainstalowana została zewnętrzna winda.

Dzięki pracom remontowo-budowlanym zabytkowy budynek z 1863 roku odzyskał dawny wygląd oraz stał się funkcjonalny i dostosowany do współczesnych wymagań.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Są to zajęcia warsztatowe (cykl spotkań) skierowane do dzieci z trudnościami w zakresie: nawiązywania i podtrzymywania relacji rówieśniczych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, wyrażania własnych emocji i potrzeb, rozwiązywania konfliktów. Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania dziecka wśród innych ludzi.
Obecnie trwa nabór do grupy dzieci w wieku 10-12 lat (kl. IV-VI).
Zgłoszenia będą przyjmowane do końca października 2020 r. oraz indywidualnie rozpatrywane przy uwzględnieniu kryteriów doboru do grupy. Liczebność grupy to 6-8 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2020 r.
Aby zapisać dziecko należy dostarczyć do sekretariatu poradni uzupełnioną Kartę zgłoszenia na TUS.
Osobami prowadzącymi i udzielającymi szczegółowych informacji są:
Monika Pawłowska – mpawlowska@ppp2.eu
Kinga Michałowska – kmichalowska@ppp2.eu

Karta zgłoszenia - TUS .pdf