Oferta Poradni skierowana do nauczycieli (kliknij aby rozwinąć listę)

UWAŻNOŚĆ NA SIEBIE - JAK NAŁADOWAĆ SWOJE WEWNĘTRZNE AKUMULATORY?

FORMA: zajęcia grupowe, cykl 3 spotkań
ADRESACI: chętni nauczyciele
CEL I TREŚCI: zwrócenie uwagi nauczycieli na potrzebę zadbania o swój dobrostan psychofizyczny, poznanie metod wspierających utrzymanie tego dobrostanu oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami.
TERMIN REALIZACJI: zostanie ustalony po zebraniu się grupy
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Kinga Michałowska

SIEĆ WSPÓŁPRACY PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW SZKOLNYCH

FORMA: spotkania, konsultacje
ADRESACI: pedagodzy i psycholodzy z podopiecznych placówek
CEL I TREŚCI: forum wymiany doświadczeń z zakresu różnorodnych zagadnień z praktyki pracy psychologiczno – pedagogicznej
TERMIN REALIZACJI: Zaproszenie do sieci współpracy oraz szczegółowe informacje oraz zostaną przekazane szkołom i placówkom w późniejszym terminie.

SIEĆ WSPÓŁPRACY LOGOPEDÓW

FORMA: spotkania, konsultacje
ADRESACI: logopedzi pracujący w przedszkolach i szkołach
LICZBA SPOTKAŃ: cyklicznie, 1 raz na dwa miesiące
CEL I TREŚCI: Stworzenie sieci wzajemnej współpracy dla logopedów szkolnych i przedszkolnych w zakresie:

 • wymiany doświadczeń;
 • analizowania przykładów dobrych praktyk;
 • poszerzania kompetencji;
 • analiza przypadku.

TERMIN REALIZACJI: październik 2021 r. - czerwiec 2022 r.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Krystyna Kordy, Małgorzata Machelska

SIEĆ WSPÓŁPRACY – JESTEŚMY RAZEM - DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE

FORMA: spotkania informacyjno - doradcze
ADRESACI: nauczyciele, doradcy zawodowi, koordynatorzy ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole podstawowej
LICZBA SPOTKAŃ: cyklicznie, dwa razy w roku spotkanie trwające 2-3 godziny
CEL I TREŚCI: Stworzenie sieci wzajemnej współpracy dla nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych w zakresie:

 • kompletowania narzędzi pracy i literatury fachowej;
 • planowania pracy;
 • gromadzenia, udostępniania i upowszechniania informacji zawodowej;
 • opracowywania programów;
 • konstruowania scenariuszy zajęć;
 • tworzeniu wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego;
 • wspólnej realizacji niektórych zadań na terenie szkoły.

TERMIN REALIZACJI: październik 2021 r. - czerwiec 2022 r.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Kinga Ćwiklińska, Anna Malewicz, Grzegorz Urban

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW – warsztat umiejętności wychowawczych

FORMA: warsztaty
ADRESACI: nauczyciele
LICZBA SPOTKAŃ: 10
CEL I TREŚCI: Praca nad komunikacją z dzieckiem, doskonalenie umiejętności wychowawczych.
TERMIN REALIZACJI: październik 2021 r. - czerwiec 2022 r.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Agata Kumaniecka

WYBRANE ĆWICZENIA WPROWADZAJACE I UTRWALAJACE PODSTAWOWE ZASADY PISOWNI

FORMA: spotkania w małych grupach na terenie Poradni
ADRESACI: nauczyciele szkół podstawowych
CEL I TREŚCI: Zaproponowane zostaną sprawdzone ćwiczenia do wprowadzenia i utrwalania zasad pisowni (również w formie zabawy).
TERMIN REALIZACJI: II semestr roku szkolnego 2021/2022, decyduje kolejność zgłoszeń
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Krystyna Lisowska

ZACZYNAM PISAĆ I CZYTAĆ

FORMA: warsztaty
ADRESACI: nauczyciele klas „0"
CEL I TREŚCI: Wczesne wykrywanie przejawów trudności w zakresie przygotowywanie do nauki czytania i pisania oraz wskazanie odpowiednich form pomocy zanim podejmą naukę w kl. I. Rodzice dzieci biorących udział w badaniach będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji .
TERMIN REALIZACJI: październik 2021 r. - czerwiec 2022 r.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Agnieszka Dąbrówka-Bełbot, Agata Sokólska

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

ADRESACI: Skierowane do osób w stanie traumy, wynikającej z sytuacji kryzysowej związanej ze środowiskiem rodzinnym bądź w wypadku nagłych zdarzeń losowych.
TERMIN REALIZACJI: październik 2021 r. - czerwiec 2022 r.
OSOBY PROWADZĄCE, ODPOWIEDZIALNE, DO KONTAKTU: Joanna Nitkiewicz - Powichrowska, Monika Pawłowska


Realizowanie zajęć grupowych i działań podejmowanych na terenie podopiecznych szkół, przedszkoli, placówek uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej.