Informujemy, iż w okresie wakacyjno-urlopowym, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia nie będą się odbywały dużury telefoniczne. W związku z tym zachęcamy do korzystania z dedykowanego adresu e-mail: porady@ppp2.eu lub kontaktu z sekretariatem.

Okres pandemii to trudny czas dla dzieci i młodzieży, ale także rodziców i nauczycieli. Wprowadzane ograniczenia wymuszają na wszystkich nowe sposoby postępowania oraz radzenia sobie.

Nauka w trybie zdalnym, utrudniony kontakt z rówieśnikami, restrykcje w zakresie spędzania wolnego czasu mogą powodować szereg zmian w zachowaniu dzieci, a także prowadzić do problemów emocjonalnych. Niewątpliwie jest to czas kiedy nasilenie trudnych przeżyć jest szczególnie duże.

Uruchomiliśmy dyżury telefoniczne pracowników Poradni – pedagogów oraz psychologów, aby wesprzeć Państwa w radzeniu sobie z tymi nowymi wyzwaniami. Specjaliści oferują pomoc w formie konsultacji, porad dotyczących problemów natury emocjonalnej, trudności wychowawczych oraz dydaktycznych.

Mamy nadzieję, że nasze działania będą przyczyniać się do poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży w tym trudnym czasie, a rodzicom i nauczycielom pomogą w radzeniu sobie z wieloma stresującymi sytuacjami.Zapraszamy do kontaktu telefonicznego!


Dyżur telefoniczny - 85 879 77 71 - codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach:

13.30–15.30 – dyżur pedagoga

16.00–18.00 – dyżur psychologa